De enige algemene Bisschop

In de Protestantse Kerk in Nederland gaan regelmatig stemmen op om het ambt van bisschop in te voeren. Bij de voorbereiding van een artikel over een heel ander onderwerp kwam ik een hindernis voor een dergelijke invoering tegen: artikel 31 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waar het volgende gezegd wordt:
Wat de dienaren des Woords betreft, zij hebben, waar zij ook staan,
gelijke macht en gelijk gezag, omdat zij allen dienaren van Jezus
Christus zijn, de enige algemene Bisschop en het enige Hoofd van de
kerk.
Een andere interessante vraag is, of gezien de formulering in de NGB een HBO-predikant eigenlijk wel mogelijk is, aangezien de belijdenis expliciet zegt dat alle dienaren van het Woord gelijk zijn en precies met die gelijkheid wordt bij invoering van een HBO-predikant gebroken.
Nu zou je natuurlijk heel goed kunnen verdedigen dat dit artikel uit de NGB tijdgebonden is, bepaald door de discussie met de rooms-katholieke kerk van die tijd. Overigens is dat theologisch een niet zo interessante manier om één van je fundamentele belijdenissen monddood te maken. Wat gekker is: in de discussie en rapporten van de synode over de HBO-predikant bijvoorbeeld, wordt nergens ook maar de geringste verwijzing naar dit artikel gemaakt.
En dat terwijl mij die formulering van die enige algemene bisschop nu juist zo dierbaar is: niemand is de baas in de kerk, behalve Jezus Christus. Dat is toch een formulering die in elke kerkenraadskamer, classis- en synodevergadering een keer voorgelezen zou moeten worden. Want in de praktijk zijn er heel wat bazen en baasjes...

Reacties

Populaire posts