Habilitation

Schaamteloos gekopieerd van de VU-website:
Op 12 juli 2011 is dr. P.M. (Maarten) Wisse, universitair docent dogmatiek en oecumene aan de Faculteit Godgeleerdheid, gehabiliteerd aan de Evangelisch-Theologische Fakultät van de Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
Een Habilitation is een tweede academische graad aan een Duitse universiteit waarmee men toegang verkrijgt tot het college van hoogleraren, promotierecht verkrijgt en een lesopdracht als Privatdozent op zich neemt. De Habilitationsschrift op basis waarvan dr.habil. Wisse werd toegelaten, is getiteld ‘The Trinity is in Heaven and We are on Earth: Augustine's De Trinitate and Contemporary Theology’. Als Habilitationsvortrag gaf Wisse een lezing onder de titel: ‘Das Gesetz als Kriterium der systematischen Theologie? Überlegungen zur Konzeption einer Theologie der Religionen.’
De Habilitationsschrift is inmiddels ook in druk verschenen bij de gerenommeerde uitgeverij T&T Clark International onder de titel: ‘Trinitarian Theology beyond Participation: Augustine's De Trinitate and Contemporary Theology’ in de serie T&T Clark Studies in Systematic Theology (John Webster, Ivor Davidson and Ian McFarland, eds.). Lees meer over dr. P.M. Wisse zelf en zijn andere publicaties op zijn persoonlijke pagina.

Reacties

Populaire posts