Interview door Martin Simek met mij

Tijdens het cursusjaar 2010-2011 werd ik door de faculteit Godgeleerdheid genomineerd voor de VU-onderwijsprijs. Ik kreeg die prijs overigens niet, maar naar aanleiding van die nominatie wilde de bekende interviewer Martin Simek graag een interview met alle genomineerden houden over het jaarthema 'Grenzeloos presteren' dat hij als VUsionair voor het voetlicht wilde brengen. Gelukkig wist ik helemaal niet dat Simek zo 'bekend'  was en deed ik aanvankelijk vooral mee als een vorm van mediatraining. Het werd toch een heel persoonlijk interview, dat me zeker mediatraining heeft opgeleverd en wel in allerlei opzichten. Ik hoop dat het de luisteraar een dwarse kijk oplevert op de betekenis die geloofsgoed kan hebben in het leven van de 21e eeuw.

Reacties

Populaire posts