Niet-inenten is verzet tegen moderne wereld

In het kader van de huidige discussie rond de mazelenepidemie verscheen vandaag op de site van Ad Valvas een stuk over vaccinatie en het verzet daartegen in de Biblebelt. Het is een met het oog op een veel breder publiek geschreven recycle van een eerder blogpost over hetzelfde onderwerp. Op basis van een interview en een gedeelte van het stuk uit Ad Valvas verscheen in de Volkskrant een artikel met reacties op het voorstel vaccinatie af te dwingen. Ook Trouw blijkt uitgebreid uit het artikel te hebben geciteerd.

Lezend in de uitputtende biografie van A.C. Duker over Voetius tijdens mijn vakantie, vond ik daar een interessante passage over een antwoord van Voetius aan een geneesheer op de vraag of je eigenlijk als christen wel van medische hulpmiddelen gebruik mag maken om je leven te verlengen. Voetius heeft op die vraag een uitvoerig antwoord geschreven dat goed overeenkomt met het theologische gedeelte van het in de bovengenoemde artikelen ontwikkelde argument. Duker vat hier Voetius’ argumentatie kort samen:

Reacties

Populaire posts