Het geheim van het kruis - column FDOp zaterdag 28 maart verscheen deze column in het Friesch Dagblad

De dood van Jezus aan het kruis op Golgotha is een van de kernen van het christelijk geloof. Het is een mysterie. De Zoon van God en zoon van mensen lijdt aan het kruishout. Ze kwamen er in de eerste eeuwen al niet goed uit. Lijdt God zelf daar? En waarom moest Jezus lijden? Daar puzzelden Augustinus in de 5e en  Anselmus in de 11e eeuw al op. In de Bijbel vind je allerlei beelden. Geen van die beelden lijkt op zichzelf de rijkdom van het mysterie te kunnen vatten. Ook preken, belijdenissen of dikke boeken kunnen dat niet.

Op de derde rang
Ons geloof komt altijd na de Heer. Maar ook geldt dat onze verwoording van ons geloof nog weer na ons geloof komt. Een verwoording of weergave van het werk van God staat dus tenminste al op de derde plaats, na de Heer en na de vonk van de Geest in ons hart die ons met de Heer verbindt. De verwoording is daarom gebrekkig. Altijd is de manier waarop we over het mysterie van Christus'  dood spreken, beïnvloed door hun tijd en omstandigheden. Het is altijd al gemoderniseerd, ook al willen we dat als gelovigen niet altijd toegeven. Dat betekent niet dat elke verwoording om het even is. Er zijn verwoordingen die de neiging hebben om het mysterie op te lossen of scheef te trekken. Daarom worden we als gelovigen geroepen, niet als individu, maar samen, de wacht bij het mysterie te betrekken.

Impliciet
De film Jesus Christ Super Star heb ik nog nooit helemaal bekeken, maar de delen die ik gezien heb, vind ik erg mooi. Het is bijzonder hoe een film die radicaal de sfeer van de tweede helft van de twintigste eeuw ademt, impliciet een waarachtig getuigenis aflegt van het unieke van Jezus' persoon en dood. Toch begrijp ik goed dat men de film in bevindelijk-gereformeerde kring blasfemisch vond. Het is maar hoe je het bekijkt. De film van Mel Gibson heb ik grotendeels gezien, maar krijg ik niet afgekeken. Tenenkrommend, maar toch heeft de film heel veel mensen dichter bij Jezus gebracht. Met The Passion moet je iets hebben; het is niet echt iets voor mij, maar ik word warm bij de gedachte dat zoveel mensen op die manier met Jezus in aanraking komen en het zou me heel erg verbazen als de Geest het naliet om door middel van die moderne weergave van het lijdensevangelie mensen met Jezus Christus te verbinden. MIsschien aarzelend, misschien impliciet, sluimerend, maar toch.

‘Jezus leeft’
Het geheim van het kruis is het geheim van de Opgestane. Hij die dat mysterie zelf is, is onder ons. Daarom gaat de Geest van de levende Heer de komende weken weer door de rijen van het Concertgebouw, de bioscoop, maar ook door de opeen gepakte mensenmassa's in Enschede, of de keurige mensen van de Hervormde Gemeente van Ermelo.

Reacties

Populaire posts