Ongepubliceerde teksten

Door de jaren heen hebben een flink aantal teksten die ik geschreven heb het ‘niet gehaald’. Ze zijn om allerlei redenen nooit ergens officieel gepubliceerd. Die ga ik hier neerzetten voor iedereen die er interesse in heeft. Het spreekt vanzelf dat er soms oude teksten bij zijn, waarbij de stijl die ik destijds bezigde nu niet meer helemaal de mijne zou zijn, maar inhoudelijk denk ik dat ik er nog altijd wel achter kan staan.

  1. Geloof en rechtvaardiging bij Alexander Comrie: een scholastieke interpretatie (1999). Lezing uitgesproken tijdens een studiedag van het Comité Studiedagen Gereformeerde Theologie, in Gouda.
  2. Aangenomen worden én aannemen: naar een gereformeerde theologie van het heil (2000). Voor het eerst gepresenteerd als lezing voor de studentenkring van de Gereformeerde Gemeente in Delft.
  3. De overeenkomst tussen TeX en het Evangelie: het is niet voor iedereen (2000). Lezing tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse TeX Gebruikersgroep.
  4. The Preconditions of a Political Theology: A Philosophy of Open Source Software (2004). Eén van de frivoolste papers die ik ooit heb geschreven en daardoor voor niet iedereen te volgen is.
  5. The Regulative Function of Irrationality in Augustine's Doctrine of the Trinity (2005). Conferentiepaper op de SST conferentie in Dublin, omgewerkt tot een artikel.


Populaire posts