(S)preekbeurten (met agenda)

Op beperkte schaal ben ik beschikbaar voor spreekbeurten over thema's die me bezighouden of naar aanleiding van mijn boek Zo zou je kunnen geloven. Een thema dat me op dit moment in mijn onderzoek speciaal bezighoudt is de beleving rond het Avondmaal/Eucharistie/Maaltijd van de Heer. 
Ik reken voor spreekbeurten een vergoeding van 200 euro per dagdeel plus reiskosten.

Daarnaast preek ik af en toe binnen de Protestantse Kerk in Nederland, waar ik na mijn kerkelijke opleiding toegelaten ben tot het ambt van predikant en dus preekbevoegdheid heb. Omdat ik niet ben bevestigd in het ambt van predikant ben ik niet bevoegd om de sacramenten te bedienen. Op preekbeurten is de binnen de PKN gangbare vergoeding van toepassing.

Contact opnemen over (s)preekbeurten kan via email: maarten.wisse@pthu.nl

Reacties

Populaire posts