Open brief over dialoog met de islam

In het RD las ik over een open brief, feitelijk een reactie op het internationale document ‘A Common Word’, van drie predikanten/theologen uit de Protestantse Kerk, en ondertekend door mensen vanuit de breedte van die kerk.
Ik ga geen inhoudelijke reactie geven. Daarvoor was de brief te goed, oftewel, daarvoor gaf de brief me teveel stof tot nadenken. Daarom wil ik iedereen de lezing van de brief aanbevelen. Het komt niet zo vaak voor dat je na het lezen van een open brief peinzend blijft zitten en nagenieten van zoveel diepgang, nuance, commitment, ook als ik het uiteindelijk misschien wel helemaal niet eens ben met wat in sommige passages gezegd wordt. Als we zo in onze kerk en daarbuiten het debat voeren over de interreligieuze dialoog, kunnen we er veel van verwachten!
Wat me vooral stof tot nadenken geeft is de manier waarop de unieke betekenis van het christendom in deze brief wordt ingevuld. Geheel in overeenstemming met de moderne theologie van de twintigste eeuw wordt die betekenis gezien in de incarnatie. Jezus heeft ons laten zien hoe en wie God is, namelijk degene die zijn macht wil tonen in zwakheid en zelfovergave en die ons daarmee een beeld geeft van wie wij behoren te zijn. Nauw verwant aan het plaatje dat ik in het hoofdstuk over gemoderniseerd christendom als betekenis van het christendom heb neergezet. Die visie wordt in deze brief nog eens heel knap en met passie neergezet, zo dat je er bijna niet onderuit kunt. Maar de prijs wordt ook duidelijk: als dát is wat God is - zie ook mijn posts over het zweren van agenten bij de naam van Allah - dan weten christenen het cruciale over God dat geen andere traditie weet.Reacties

Populaire posts