Interview CIP.nl: Avondmaalsmijding mogelijk minder vreemd dan het lijkt

Over beleving gesproken...
Vandaag en morgen vindt in het conferentiecentrum Mennorode een conferentie plaats over het Avondmaal, georganiseerd door de Gereformeerde Bond. Ik zal daar een workshop verzorgen over avondmaalsbeleving. Onlangs ontvingen Peter-Ben Smit, Remco Robinson en ik in samenwerking met de Raad van Kerken een subsidie van NWO in het kader van het subsidie-instrument AlfaMeerwaarde. In het kader van dat subsidie zullen we een vragenlijst ontwikkelen om avondmaalsbeleving over confessionele grenzen heen te onderzoeken en met behulp van die vragenlijst een pilot uitvoeren.

Jeffrey Schipper van CIP.nl interviewde mij in verband met de conferentie en het onderzoeksproject. De opmerkingen van lezers onder het interview laten goed zien hoe verschillend gelovigen reageren op wetenschappelijk onderzoek. Soms zou ik hopen dat ik die reacties voortdurend in het groot voor me heb staan om helder te hebben waar de zorgen en gevoeligheden van gelovigen liggen wanneer theologen menen aan te kunnen geven waar het met geloven in kerk en samenleving heenmoet.

Reacties

Populaire posts