Agenten mogen niet op Allah zweren - 1

Ik ga me op glad ijs begeven met een item over allochtonenproblematiek, maar ik doe het toch. Het
nieuwsitem verbaast mij hogelijk. Minister Ter Horst (PvdA, sic!) meldt de SGP (sic!) vol trots – dat is uiteraard mijn invulling, maar ze zegt in ieder geval ook niet dat ze gaat uitzoeken hoe het weer mogelijk kan worden – dat agenten niet meer een eed mogen zweren bij Allah, omdat dat ‘tegen de regels’ is. Ambtenaren ook niet. Dat is omdat zo’n eed niet zou passen bij ‘cultuur’ van de organisatie, zo de Ambtenarenwet. Militairen wel, want bij het KNIL in Indië was het meer dan vijftig jaar geleden al toegestaan om bij Allah te zweren. In dit item even de algemene verbazing. In een volgend item dan een argument waarom volgens mij een christen geen enkele reden heeft om zijn of haar naaste het zweren bij diens God te verbieden. Vervolgens in een derde item iets meer over theocratie, christendom en islam.
De algemene verbazing. Volgens mij houdt dit voor een rechter geen stand. Het lijkt me buitengewoon merkwaardig dat een militair wel bij Allah mag zweren en een politieagent niet. Verder: waarom een moslim niet bij Allah en iemand die in een ‘god’ gelooft wel bij God? Je hoeft geen Arabisch te kennen om te weten dat het woord ‘Allah’ hetzelfde betekent als het woord ‘god’. Verder: waarom mag ik wel zeggen: ‘Dat beloof ik,’ wat een nogal weinig betekenende manier is om te zeggen dat ik zal doen en niet ‘Zo waarlijk helpe mij Allah almachtig?’–hetgeen overigens niet de islamitische eed is. En wat zou een christen-arabier in het Arabisch moeten zeggen als hij een eed zweert?
Nog een verbazing. Waarom zijn we hier – zelfs een PvdA-minister! – heden ten dage zo tevreden mee, met dit soort bizarre vormen van intolerantie? Draagt dat bij aan de inculturatie, of aan het instandhouden van onze superieure westerse cultuur? Maak dat de kat wijs! Zelfs onze koloniale voorouders hadden blijkbaar meer gevoel voor de omgang met andere godsdiensten dan wij.
En dan, als bruggetje naar de volgende post, de laatste verbazing: waarom uitgerekend de SGP met zo’n
vraag? Laat Wilders zoiets vragen, of Verdonk, maar wat bezielt de SGP om zulke vragen te stellen? Maar daarover binnenkort meer.

Reacties

Populaire posts