Prof. Op ’t Hof: ‘Er is geen enkele theoloog die spreekt zoals de Schrift spreekt.’

Prof. Op ’t Hof: Willem Teellinck was SGP’er - Kerknieuws - Kerkplein
Met deze titel ben ik het zeker niet eens. Teellinck wegzetten als SGP'er kun je als historicus niet maken, want het komt neer op een drastische vorm van anachronisme. De SGP is een uitvinding uit de twintigste eeuw, die met de situatie in de zeventiende eeuw niet gelijkgesteld kan worden.
Daarom heb ik de titel vervangen door een ander citaat uit dit artikel: ‘Er is geen enkele theoloog die spreekt zoals de Schrift spreekt.’ Ooit sprak ik op een studiedag waar ook Op 't Hof aanwezig was en hij kritische vragen stelde bij mijn visie op de Bijbel. Kennelijk heeft hij mijn betoog destijds toch erg serieus genomen. De vraag zou wel zijn of hij theologisch ook de consequenties wil trekken van wat hij hier zegt: als niemand namelijk spreken kan zoals de Schrift spreekt, dan is een claim op exclusieve (kerkelijke) waarheid onmogelijk, omdat niemand ooit in het bezit is van de waarheid die in de Schrift vervat is. Zou dat niet ook tot grote kerkelijke bescheidenheid moeten leiden?
En heeft dat ook niet grote consequenties voor de theologische evaluatie van het calvinisme zoals Teellinck dat voorstond? Die vorm van calvinisme, waar Op 't Hofs theologische sympathie uiteindelijk toch naar uitgaat, berust namelijk niet op wat Op 't Hof hier claimt, maar op het tegendeel. De heiliging van de zondag bijvoorbeeld, werd door de nadere reformatoren niet voorgestaan omdat ze dat gewoon aardig vonden, maar omdat het in hun ogen ‘bijbels’ was, ook al introduceerden ze daarmee een theologische innovatie die vreemd was aan zo goed als alle eeuwen christendom voor hen. Ze gingen zelfs zover dat ze iedereen die een andere visie op de zondag voorstond, Coccejus bijvoorbeeld, bereid waren te verketteren.

Reacties

Populaire posts